Konsultation: Der er dagligt konsultationer i tidsrummet 08.00-12.00 og 14.00-15.30, der er aftenkonsultation hver tirsdag og onsdag i tidsrummet 13.30 – 17.00

Ventetider: Du kan forvente at få tid til forebyggelseskonsultationer (børneundersøgelser,graviditetsundersøgelser, helbredsundersøgelser) indenfor 14 dage. Tid til øvrige planlagte konsultationer er mulig inden for 7-10 dage med visse undtagelser mens akutte tilstande tilbydes tid samme dag. Får du tid samme dag, skal du være opmærksom på at der vil forekomme ventetid og du kun kan forvente at få set på den akutte tilstand og ikke andet.

Telefonkonsultation: Når man ringer på akuttelefonen skal man være opmærksom på at lægen som du taler med har patienter i sin konsultation. Du må derfor ikke ringe om receptfornyelser, prøvesvar eller ikke-akutte tilstande, der har varet i flere dage.

Henvisning: Der kan ikke laves henvisning til fysioterapi, speciallæge eller andre instanser uden konsultation. Du kan ikke forvente at få en akut tid til dette.

Man skal ikke bruge henvisning til øre-næse-halslæge eller øjenlægen

Hjemmebesøg tilbydes i begrænset omfang. Onsdag fra kl. 9.00 til 12.00 har vi afsat tid til forebyggende hjemmebesøg hos ældre og borgere med kronisk sygdom.

Tidsbestilling og receptfornyelse

Tidsbestilling og receptfornyelse foretages primært via vores hjemmeside eller hos sekretæren mandag-fredag fra kl. 8.00 til 12.00.

Man kan også bruge appen “medicinkortet”, der kan man også se aktive recepter.

Kommunikation via hjemmesiden

Under menupunktet “selvbetjening” kan du bestille tid, forny recepter, modtage prøvesvar og skrive korte spørgsmål til lægen. Det er også her du kan læse beskeder fra lægen. Klik på menupunktet og opret dig som bruger.

Svar på prøver

Du bedes ALTID SELV sørge for at få svar på blodprøver og undersøgelser.
Du bedes kontakte klinikken i telefontiden eller bede om svaret via e-konsultation med mindre andet er aftalt.
Svartiden på de fleste prøver er én uge men spørg gerne personalet, hvornår du kan ringe.
Det kan desværre ikke udelukkes at en prøve mislykkes eller evt. går tabt i posten. Hvis du ikke selv sørger for at få svar på dine prøver, vil vi måske ikke altid opdage, at et svar evt. mangler.
BEMÆRK: Det er ikke alle svar, der afgives på telefon eller på e-konsultationen.
Hvis du har været på sygehuset eller hos speciallæge, skal du også selv sørge for at få svar.

1813

Ved behov for akut lægehjælp i tidsrummet uden for vores almindelige telefontider kan vi kontaktes indtil kl. 16 på vores akut tlf. nr. 42 49 45 75.
Efter kl. 16 samt på helligdage og i weekender kan 1813 kontaktes.

Medicinstuderende

Vi deltager i undervisningen af medicinstuderende på 1. og 12. semester. Dvs. at der jævnligt vil være medicinstuderende der deltager i konsultationen.