Fysioterapi

Vi tilbyder fysioterapi til behandling af gener i bevægeapparatet eksempelvis: Rygsmerter, albuesmerter, anspændthed i nakke/ skulder region mm.

Derudover kan angstsymptomer, stress og depression dæmpes ved at arbejde med øvelser, der kan være med til at flytte fokus og mindske uhensigtsmæssige muskelspændinger og bevægemønstre.

I enhver behandling vil indgå et element af kropsbevidsthedstræning hvor formålet er at man bliver bedre til at lytte til kroppens signaler og finde kroppens resourcer.

Der foretages en individuel vurdering af, hvad den enkelte patient har behov for og behandlingen kan eventuelt suppleres med akupunktur.

En behandling tager 20 minutter.

Akupunktur med musikterapi

Akupunktur er en behandlingsform, der benyttes som supplement til fysioterapeutisk behandling herunder lindring af: smerter – akutte såvel som kroniske -, angstsymptomer, depression og anspændt muskulatur.
Desuden kan akupunktur benyttes som hjælp ved rygestop.

En akupunkturbehandling tager 20 minutter hvor man samtidig lytter til Musicure – en videnskabelig dokumenteret musik – som har en afstressende og beroligende virkning. Læs mere på www.musicure.com