Hvis du bruger briller/kontaktlinser skal du vide styrken på dem.  Der er ikke længere fotokrav til attesten.

Hvis du bruger linser skal du selv kunne fjerne dem og sætte dem igen, da du skal synstestes uden korrektion, dvs. uden linser.
Når man har fået et kørekort, gælder førerretten normalt, til man fylder 70 år.
Herefter kan kørekortet søges fornyet således:
Fornyelsen sker normalt for disse perioder

70 år med 4 år, dvs. til og med 73 år
74 år med 2 år, dvs. til og med 75 år
76 år med 2 år, dvs. til og med 77 år
78 år med 2 år, dvs. til og med 79 år
80 år og senere med 1 år ad gangen

Når man skal have fornyet sit kørekort, skal man henvende sig i et borgerservicecenter i en af landets kommuner.

Kørekortsattest koster 700 kr.

OBS OBS OBS OBS

Nye regeler fra sundhedsstyrelsen angående kørsel og medicin:

Fast brug af nedenstående præparater er IKKE forenelig med kørsel:
Morfin, borset fra depotpræparater
Kodein
Hydromorfon (Palladon)
Ketogan
Nicomorphin (Vilan)
Oxycodon (Oxynorm) bortset fra depotpræparater
Petidin
Tramadol (Dolol)
Fentanyl (andre administrationsformer end plaster)

Stærkt smertestillende medicin i fast dosering og benzodiazepiner/benzodiazepinlignende midler kan ikke anbefales.

Kig på Institut for Ratinonel farmakoterapi:

http://www.irf.dk/dk/publikationer/rationel_farmakoterapi/maanedsblad/2014/trafik_og_laegemidler.html

og sundhedsstyrelsen hjemmeside:

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/helbred-og-koerekort/koerekort/vurdering-af-helbredskrav-til-foerere-af-motorkoeretoejer